Tuesday, November 26, 2013

November 24, 2013 - Soaking Service - Sunday 7pm

November 24, 2013 - Soaking Service - Sunday 7pm
| Check us out at cnclove.org

November 24, 2013 - Louis F Kayatin - Making Waves

November 24, 2013 - Louis F Kayatin - Making Waves
| Check us out at cnclove.org

Wednesday, November 20, 2013

November 17, 2013 - Tina Kayatin

November 17, 2013 - Tina Kayatin
| Check us out at cnclove.org

Thursday, November 14, 2013

November 14, 2013 - Louis & Tina Kayatin - Principles of the Path Part 7

November 14, 2013 - Louis & Tina Kayatin - Principles of the Path Part 7
| Check us out at cnclove.org

Tuesday, November 12, 2013

November 10, 2013 - Soaking Service - Sunday 7pm

November 10, 2013 - Soaking Service - Sunday 7pm
| Check us out at cnclove.org

November 10, 2013 - Louis F Kayatin - Faith Culture

November 10, 2013 - Louis F Kayatin - Faith Culture
| Check us out at cnclove.org

Thursday, November 7, 2013

November 7, 2013 - Louis & Tina Kayatin - Principles of the Path Part 6

November 7, 2013 - Louis & Tina Kayatin - Principles of the Path Part 6
| Check us out at cnclove.org

Tuesday, November 5, 2013

November 3, 2013 - Louis F Kayatin - Zombie Christians

November 3, 2013 - Louis F Kayatin - Zombie Christians
| Check us out at cnclove.org

October 30, 2013 - Louis F Kayatin - Principle of the Path 5

October 30, 2013 - Louis F Kayatin - Principle of the Path 5
| Check us out at cnclove.org